Integritetspolicy - Transportbilsdagen

Integritetspolicy

Pr Projektmedia i Mälardalens policy för datahantering, integritet och cookies 2021

Pr Projektmedia i Mälardalen AB (nedan kallat Projektmedia) respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi är att öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi skyddar den på ett så säkert sätt som möjligt. Projektmedia kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra register om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård. Integritetspolicyn kan komma att uppdateras. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen nedan noggrant.

Kontakt:
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta:
Pr Projektmedia i Mälardalen AB
Smidesvägen 10
171 41 Solna
Org.nr: 556736-1083
Telefonnummer: 08-510 608 90
E-post: info@projektmedia.se

 

Vilka uppgifter hanterar Projektmedia?
Vår behandling av uppgifter beror på vilken relation du har med oss. Vi samlar in dessa uppgifter bl. a. direkt från dig, samarbetspartners, allmänna register, enkäter, tävlingar, kampanjer eller digitala medel (ex. cookies, sociala medier). Exempel på vilka parter vi samlar uppgifter från:

  • Eventbesökare, besökare av hemsidor, deltagare i tävlingar och undersökningar, prenumeranter på nyhetsbrev, utställare, samarbetspartner, leverantörer, journalist, annonsörer och prospekts.

Med personuppgifter menas information som kan knytas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter vi samlar:

  • Namn, företag, organisation-/personnummer, adress, telefonnummer, e-post och IP-adress.


Grund och ändamål för behandlingen av data.
• Identifiera dig som mottagare.
• Hantera och leverera beställningar, support, kommunikation mot besökare, utställare och leverantörer.
• Möjliggöra relevant och riktad information, marknadsföring, erbjudanden och tjänster.
• Utveckla och marknadsföra vår verksamhet samt varumärken.
• Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post och sms.


Hur länge vi sparar dina personuppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter avlägsnas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt.

 

Information som kan lämnas ut
Projektmedia säljer aldrig personuppgifter till tredje part. Projektmedia samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA. Vi kan komma att dela dina uppgifter i följande kategorier.

  • Andra varumärken i koncernen: DMH - Den Moderna Hantverkaren, DMV- Den Moderna Verkstaden, DMG - Den Moderna Grönytan
  • Myndigheter: Ex. Polisen där vi enligt lag är skyldiga at lämna ut uppgifter.
  • Övrigt: Utställare, leverantörer, arrangörer för att skicka erbjudanden och direktmarknadsföring.

 

Om cookies
När du besöker vår webbplats från din dator, mobiltelefon eller surfplatta, så lagrar vi data, som cookies/kakor, spårningsanrop eller liknande tekniker, för att säkerställa att du som användare får en så bra upplevelse som möjligt

Om din webbläsare (eller annan motsvarande utrustning vid anropande av en webbplats) är inställd att tillåta cookies när du besöker våra webbplatser, anses du därigenom ha lämnat samtycke till sådan användning. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet, vilka sidor du besökt, statistik och andra unika identifierare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

 

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Projektmedia kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss.

Du kan när som helst avstå (helt eller delvis) från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post och SMS som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att ändra vilken sorts kommunikation du vill ha eller tacka nej till vår kommunikation.