Många lätta släp i dåligt skick

Många lätta släp är i dåligt skick. Det menar Bilprovningen, som nu släppt besiktningsstatistik över 2021.

Snart är det högsäsong för lätta släp. Då flaggar Bilprovningen för att många av dessa inte alls kommer hålla den standard som krävs. Trenden går nämligen åt fel håll. Av de drygt 93 000 lätta släp (0-3 500 kg exklusive husvagnar), som besiktades under 2021 fick fyra av tio släp (40,2 procent) anmärkningar. Högst andel hade Kronobergs län med 45,7 procent och lägst Gotland med 31,9 procent. Var fjärde (23,6 procent) hade fel som krävde efterkontroll vilket innebär att bristerna är så pass allvarliga att det behövs en fackmannamässig bedömning av att felen avhjälpts. Men än är inget skrivet i sten och Bilprovningen vågar tro på att den negativa spiralen bryts i år. Läs mer på www.bilprovningen.se.