För blåa farbröder

Nu går det även att få tag på Federal Signal Vamas blåa sortiment hos HBA Fordonsteknik AB. De utökar därmed det befintliga blixt- och varningsljus utbudet från Federal.

Det blåa sortimentet består av sirener, varningsljusramper, riktade och runtomlysande varningsljus samt tillbehör och reservdelar. Lamporna passar alla typer av utryckningsfordon, från ledningsbilar till brand/stegbilar. Sortimentet är godkänt för den svenska marknaden. Läs mer om produkterna på www.hba.nu

 

13 Jan 2019 Nyheter Tillbehör