Enkät 2019

Enkäten avser både besökare och utställare från Transportbilsdagen 2019. Vi kan stolt presentera att majoriteten är mycket nöjda med eventet, både besökare och utställare kan tänka sig delta igen. I de flesta parametrar ser vi en förbättring i resultatet jämfört med året innan. Men framförallt ser vi att Transportbilsdagen uppfyllde sitt syfte med att underlätta beslutet i köp av bil eller kringutrustning samt kommande köp - en viktig förväntan att möta hos besökarna.

Vad gör vi annorlunda i år?

  • Vi har en hög målsättning kring besökarantalet och utökar våran marknadsföring i nya kanaler och samarbeten. Det kommer därför ställas högre krav på att utställare har konkreta erbjudanden till besökarna, det är trots allt er de kommer för att träffa.
  • Eventet hålls i år på en fredag och öppnar tidigare samt stänger tidigare då vi ser att de flesta vill komma på förmiddagen.
  • Vi kommer även blanda upp placeringarna för att ge besökare en anledning att gå runt mer, bortsett från biltillverkarna då de måste stå vid provkörningsbanan.
  • Under dagen kommer det hålla aktiviteter och tävlingar, vi spelar musik och har en speaker som kommer locka besökare till alla monterytor samt hålla intervjuer på plats. Allt för att få lite mer liv och rörelse på Solvalla!

Det och mycket mer! Tveka inte att kontakta oss vid frågor.

23%

Svarsfrekvens besökare

47%

Svarsfrekvens utställare